Dezinfekce návěsů

Z důvodu velké poptávky jsme se pro Vás rozhodli rozšířit mycí programy a to o dezinfekci návěsů a nákladních prostor, který u nás můžete využít již od 20.5.2013. Dezinfekce je prováděná nástřikem zpěňovací pistolí v ložném prostoru (přibližná doba působení 15min), poté je chemie odstraněna pitnou vodou. Ke každému mytí touto chemií je vystaven doklad, ke kterému je přikládán odborný posudek vystavený Státním zdravotním ústavem, který tvoří nedílnou součást tohoto dokladu.